Firma  ABC BHP Usługi Doradczo-Szkoleniowe świadczy usługi w zakresie bhp  od 2004 roku. Firma obsługuje  małe i średnie firmy  na terenie wielkopolski.  Mam duże doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w różnych branżach.  Posiadam niezbędne uprawnienia potrzebne do wykonywania zadań służby bhp oraz uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej. Ciągle podnoszę swoje kwalifikacje  co pozwala utrzymać świadczone usługi na odpowiednim poziomie.

mgr inż. Ewa  Klessa