Usługi BHP

Firma świadczy  kompleksowe usługi  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym:

  • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp
  • przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp
  •  sporządzanie protokołu wypadku przy pracy i karty wypadku
  •  opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • sporządzanie instrukcji bhp na stanowiskach pracy
  • tworzenie tabeli norm odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
  • prowadzenie dokumentacji bhp
  •  współpraca z laboratoriami prowadzącymi pomiary środowiska pracy
  • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Firma współpracuje na podstawie długoterminowych umów jak również zleceń jednorazowych.