Ochrona przeciwpożarowa

Doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmuje:

  • szkolenia w zakresie  ochrony przeciwpożarowej oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
  • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
  • oznakowanie obiektów w znaki bezpieczeństwa
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
abc bhp
abc bhp