Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE  SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP ON-LINE

prowadzonych przez firmę

Usługi Doradczo-Szkoleniowe ABC BHP Ewa Klessa

 Postanowienia ogólne

 1. Internetowy portal szkoleniowy  znajdujący się  pod adresem  www.abc-bhp.com.pl umożliwia uczestnictwo w szkoleniach  okresowych przez internet.
 2. Zgłoszenie uczestnika na szkolenie oznacza akceptację regulaminu.
 3. W przypadku potrzeby uzyskania informacji na temat szkoleń prosimy o kontakt przez adres e-mail biuro@abcbhp.com.pl lub telefonicznie 695-478-414.

 Wymagania techniczne

Warunkiem korzystania z platformy szkoleniowej  jest posiadanie:

 • dostępu do Internetu
 • systemu Windows
 • wybranej przeglądarki internetowej: Firefox, Chrome lub Opera
 • adresu e-mail.

 Dostęp do szkoleń

 1. Użytkownik  w sklepie dokonuje wyboru szkolenia i dodaje je do koszyka.
 2. Następnie przechodzi do kasy i składa zamówienie.
 3. Jedno zamówienie jest dla jednego uczestnika szkolenia, ponieważ każdy dostaje osobny dostęp do platformy szkoleniowej.
 4. W zamówieniu wpisuje się imię i nazwisko uczestnika szkolenia i jego adres e-mail. Można samemu utworzyć konto lub tworzy się ono automatycznie.
 5. Następnie użytkownik dokonuje płatności za pomocą PayU lub przelewem tradycyjnym.
 6. Po otrzymaniu wpłaty na konto uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres e-mail dostęp do platformy szkoleniowej.
 7. Uczestnik szkolenia ma dostęp do platformy szkoleniowej  przez okres 30 dni od daty rozpoczęcia. Po upływie terminu przewidzianego na ukończenie szkolenia platforma szkoleniowa zostaje zablokowana.

 Materiały szkoleniowe

 1. Uczestnik szkolenia ma obowiązek korzystania z materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej w sposób zgodny z prawem i regulaminem.
 2. W razie pytań można się konsultować pod numerem telefonu 695 478 414.
 3. Materiały szkoleniowe stanowią własność firmy Usługi Doradczo-Szkoleniowe ABC BHP Ewa Klessa. Kopiowanie lub publiczne odtwarzanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Test egzaminacyjny

 1. Podstawą wydania zaświadczenia jest wypełnienie testu końcowego z wynikiem  pozytywnym.
 2. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uzyskanie minimum 80% odpowiedzi.
 3. Test składa się z  pytań jednokrotnego wyboru tzn. prawidłowa jest jedna odpowiedź.
 4. Uczestnik szkolenia ma  nieograniczoną ilość podejść do testu.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do samodzielnego wypełnienia testu.
 6. W przypadku problemów technicznych  platformy z winy właściciela portalu,  zostanie przedłużony okres dostępu o czas, w którym dostęp był niemożliwy.
 7. Nieukończenie szkolenia w okresie jego udostępnienia skutkuje nie wystawieniem zaświadczenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 1. Uczestnik szkolenia, który ukończył szkolenie otrzymuje  na wskazany adres e-mail zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Uczestnik szkolenia, który nie ukończył szkolenia (nie zaliczył testu) nie otrzymuje zaświadczenia.
 3. Na życzenie istnieje możliwość przesłania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Opłaty

 1. Opłatę za  zakup szkolenia użytkownik wnosi na konto:
  • Bank Pocztowy  62 1320 1537 4077 2240 3000 0001
  • Wpisując w tytule imię i nazwisko uczestnika szkolenia
 2. Opłata za szkolenie obejmuje:
  • dostęp do platformy szkoleniowej
  • konsultacje merytoryczne z ekspertami
  • test końcowy
  • wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
  • koszt wysyłki zaświadczenia
 3. Opłata za szkolenie, którą użytkownik dokonał, lecz nie rozpoczął szkolenia nie   podlega zwrotowi.

 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji na adres e-mail biuro@abcbhp.com.pl
 2. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie.
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy zostanie przekazany na wskazany rachunek bankowy.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.